Blog

Mindfulness mot dödsrädsla

Att mindfulness-meditation kan lindra stress och ångest är numera väletablerat inom den medicinska vetenskapen. Det gäller dock inte bara för vardagsstress, utan också för ångesten som många brottas med när det gäller existentiella funderingar, varav dödsrädsla är en av de vanligaste.

När någon närstående dör kontaktar du en begravningsentreprenör, till exempel lovabegravning.se, som hjälper dig med allt det praktiska. Det är förstås nog så viktigt för att få större utrymme att bearbeta själva dödsfallet. Mindfulness-meditation kan ge dig bättre verktyg att hantera all den sorg och andra funderingar som kan dyka upp när något sådant händer.

Vad som också tycks hända automatiskt är att dödsrädslan för dig själv, om du har det, mildras av regelbunden meditation. Bland alla konkreta effekter som bättre självkännedom, stresslindring och högre förmåga att avnjuta livets små glädjeämnen tycks det också som att meditation minskar ängsligheten kring den typ av frågor vi inte kan få några konkreta svar på. Som till exempelvis mysteriet kring döden. Det finns ju trots allt inte någon som kan svara på vad som egentligen händer när vi dör. Mindfulness gör det lättare att finna ro i svårigheten att inte veta och att inte kunna få svar. Där har du ännu ett gott skäl att börja meditera regelbundet varje dag.

fusion