Blog

Mindfulness på möte

Mångas arbetsdagar är fyllda av möten och det kan vara svårt att hålla sig alert under en dag sittandes i ett mötesrum. Vissa möten kan vara av särskild vikt och känslan av att inte vara ordentligt förberedd eller att man är nervös och orolig för vad som ska komma kan få stressnivån att öka på de flesta. Alternativt kanske man känner att man har en hel mängd andra viktiga arbetsuppgifter att ta itu med så fort mötet är avslutat vilket också kan ge svårigheter att fokusera på vad det är som sker just under själva mötet. Det finns kurser och föreläsningar om hur mindfulness kan skapa en god arbetsmiljö som din arbetsplats kan boka, till exempel via Mindfulnesscenter, men det finns även mycket som du kan göra själv med insikt i hur mindfulness fungerar och vilka metoder som fungerar väl för dig.

Övningar i mindfulness kan hjälpa dig att öka ditt fokus, både under en förberedande fas och under själva mötet. Genom att göra andningsövningar och träna dig på att vara fullt närvarande i ögonblicket blir tankarna klarare och du kan få kontroll på din puls och inte minst dina farhågor. Med hjälp av mindfulness kan du träna dig i att styra dina tankar bort från oro och fokusera på vad som är viktigt i stunden. Eftersom mindfulness även fokuserar på att inte döma skapar det en miljö av acceptans som kan dämpa konflikter och irritation.

Även arbetsmiljön kan göra mycket för att öka produktivitet och fokus under långa möten. Korta bensträckare eller möjligheter till att stå upp under mötet främjar hälsan men gör även underverk för koncentrationen. Utnyttja korta raster som uppstår till att rikta fokus till din egen andning och hur det känns i kroppen. Även oförutsedda pauser som uppstår som när papper skickas runt eller datorer ska kopplas upp kan utnyttjas för att du ska hinna scanna igenom din kropp för att känna att du inte spänner dig någonstans och att du andas lugnt. Se också till att dina sinnen får uppleva nya saker med jämna mellanrum. Drick vatten och fokusera på känslan och smaken. Ta en kopp kaffe och ta några djupa andetag för att känna doften. Ta en frukt och känn på den med händerna en stund innan du tar ett bett. Var medveten om varje aspekt av dessa små vardagliga saker så kommer du att känna att du blir lite mer skärpt och koncentrerad under mötets gång.

Att visa respekt för andra under mötet är också av yttersta vikt. Ge andra av den tiden som är utsatt för mötet. Planera din tid, sätt mobilen på ljudlöst och var närvarande. Den som sitter längst ut på stolskanten och mentalt är på väg ut genom dörren är inte närvarande i nuet, så luta dig tillbaka och andas djupt.

fusion