Blog

Vad behöver du för att må bra?

På Akademikliniken kan du få hjälp med olika sorters behandlingar för att justera saker som stör dig. Att bli av med något du har komplex över kan få dig att må betydligt bättre, men det är inte alltid det räcker hela vägen.

Kombinera behandlingen med mindfulness

De behandlingar Akademikliniken erbjuder går fint att kombinera med andra insatser. Något som har hjälpt många är mindfulness. Du har säkert hört talas om det, det är en metod som är väldigt populär och som också kan kallas för medveten närvaro. Att införa den här sortens träning i ditt liv kan göra att du landar mer i dig själv och hittar det lugn du söker efter. För vissa kommer det av sig självt direkt efter en operation, injektion eller annan behandling på Akademikliniken, men det är faktiskt vanligare att människor behöver använda sig av flera metoder för att komma till ro med sig själv.

Vad är mindfulness?

Mindfulness är en metod som kommer från samma tradition som yoga, men det avser den del som handlar om att vara medvetet närvarande och uppmärksam på det som händer runt dig och också det som händer i din kropp. En viktig del är acceptans, att inte hela tiden tänka på hur det borde ha varit eller var du tycker att du borde befinna dig, utan att vara här och nu och acceptera att det är som det är. Det betyder inte att du hindras från att göra förändringar, men det kan sänka stressen att faktiskt möta dig där du är. Just att sänka stressen är en av de positiva effekter mindfulness kan ha. Det kan också minska nedstämdhet, ångest och det kan bli lättare att hantera smärta – både fysisk och känslomässig. Mindfulness kan användas i många olika sammanhang, till exempel i skolor, som personlig utveckling eller för att handskas med problem. Ska du genomgå en behandling på Akademikliniken kan mindfulness vara ett sätt för dig att hitta lugn inför ingreppet, att förbereda dig på förändringen och att handskas med smärtan. Det kan också vara en metod som hjälper dig att bli mer nöjd och tillfreds med dig själv och den förändring du valt att göra.

fusion