Blog

Mindfulness

Vad är mindfulness?

Mindfulness handlar om att bli medveten om sig själv. Begreppet mindfulness har från början ett buddistiskt ursprung och buddisternas efterföljare utvecklade denna metod. De tänkte på att fokusera mer på sinnesnärvaro och det var också de som utvecklade meditationen.

När används mindfulness?

Mindfulness används i dag i västerländsk terapi. Det ingår i kognitiv behandlingsterapi för att du ska bli mer medveten om dig själv och din omgivning. Det används också när du känner dig stressad och om du mår psykiskt dåligt. Att ha stökigt runt omkring sig. Därför kan du få sinnesro om du anlitar Flyttstädning Nacka när du ska flytta. De kommer och hjälper dig att städa när alla möbler är utplockade.

Olika sätt att känna mindfulness

Det finns några olika sätt att känna sinnesro på och i detta stycke kommer du få en liten presentation av två av det största. Du kan också känna sinnesro om du sitter på en strand. Du kan själv välja hur du vill känna mindfulness och det finns inget rätt eller fel.

  • Meditation

Att meditera är ett av de vanligaste sätten att finna sinnesro på. Du ska sitta på golvet i skräddarställning, räta på ryggen och andas in genom näsan och ut genom munnen långsamt. Du får gärna lyssna på musik eller en instruktionsvideo medan du mediterar för att veta hur du ska göra och om du gör rätt.

  • Yoga

Detta är ytterligare ett sätt att finna sinnesro och samtidigt stärka kroppen. Om du inte vet hur du ska göra för att utöva yoga, kan du skriva in dig på en nybörjarkurs och prova på yoga tillsammans med andra. På YouTube finns det instruktionsvideor och 30 dagars yogavideor som du kan titta på för att lära dig hur du ska göra.

Skillnader mellan buddistisk mindfulness och kognitiv psykologi

Det finns några skillnader på ursprungets mindfulness och den moderna mindfulness som nu kallas kognitiv psykologi. I detta stycke kommer du kunna läsa om skillnader mellan dessa två.

  • Lidandets natur: Inom buddismen anser de att världen är perfekt precis som den är men att den inte är precis som alla vill ha den. Detta medför omedvetet lidande för många människor. I kognitiv psykologi anses det att ångest är en normal upplevelse för människor och att en fjärdedel av alla människor kommer uppleva ofrivillig ångest.
  • Orsaken av ångest: Inom buddismen anser de att ångest skapas för att vi människor fäster oss vid saker som är tillfälliga. När vi håller fast vid tillfälliga saker så slutar det oftast med att vi får falska föreställningar. I den kognitiva psykologin anses det att kognitiva snedvridningar kan vidhålla och skapa beteendemässiga ångestsymtom.
  • Behandling av ångest: Inom buddismen anses det att behandling av ångest uppnås genom att följa den åttafaldiga vägen. Den beskriver en livstid av disciplinära praktiker och beteenden. Inom den kognitiva psykologin däremot behandlar man ångest genom att fokusera på inlärningen av specifika färdigheter och funktionella beteenden. Du kommer få hemuppgifter och övningar som du ska utföra mellan besöken hos terapeuten.
fusion