Blog

Mindfulness och andning

Mindfulness är ett koncept som burits fram av Buddha och Buddhism under flera tusen år. Denna träning och levnadssätt finner man oftast inom yoga och meditiation. Mindfulness översätts på svenska till uppmärksamhet. När vi övar uppmärksamhet så fokuserar vi på vad vi tänker och fokuserar på. Det handlar om att vara medveten om att vi faktiskt tänker. Detta skall göras utan bedömning, med en attityd av nyfikenhet och acceptans. Vi bedömer inte oss själva efter våra tankar, känslor, krav eller beteenden. I allmänhet hjälper mindfulness att ta hänsyn till våra tankar och våra erfarenheter, samtidigt som vi befriar oss själva från lusten att omedelbart bedöma dem.

Dagens forskning tyder på att medvetna individer är mindre mottagliga för andra personers negativa humörstillstånd, vilket är väldigt användbart i romantiska relationer till exempel. Mindfulness verkar minska individens emotionella reaktivitet under konflikter och argument. Således verkar mindfulness också förbättra intima relationer. De övergripande positiva konsekvenserna av mindfulness och relationer verkar ligga inom områdena av empati, emotionell balans och responsflexibilitet. Dessutom flyr medvetna individer sannolikt inte lika lätt ifrån svårigheter inom förhållanden, vilket ökar chanserna för framgångsrika relationer.

Andning är en stor del av mindfulness och är ett sätt att rena oss själva från ohälsosamma känslomässiga och fysiska förhållande som hjälper oss att lugna vår upptagna hjärna. De flesta av oss tar vår andning för givet – och vi gör det med stora konsekvenser. Under ett år inhalerar en vuxen person med dåliga andningsvanor in ungefär fyra till fem ton syre, men endast hälften av detta används. Detta innebär att vi inte får tillräckligt med syre och vi förvisar bara hälften av den koldioxid som kroppen behöver, vilket slutar med att vi upplever en stor brist på energi.

Wim Hof är en holländsk pionjär och rekordbrytare som under en längre tid, tillsammans med forskare, utvecklat andningstekniker för att hela vår kropp med hjälp av syre och koldioxid. Wim Hof menar att trots att vi alltid andas, så är vi till största del omedvetna om andningens enorma potential. Förhöjda syrgasnivåer har hundratals olika fördelar, och den specialiserade andningstekniken som kollas Wim Hof-metoden tar del av alla dessa fördelar. Främst menar Wim Hof att genom denna andningsmetod så kan en snabbt se mer energi, reducerade stressnivåer, och ett förstärkt immunförsvar som snabbt hanterar patogener. I en intervju med den stora fantasten Joe Rogan så berättade Wim Hof hur han, endast med hjälp av denna andningsteknik, lyckats få en grupp av tio stycken individer som led av väldigt svår artros, att klättra upp för det enorma berget Kilimanjaro. På www.artros.org kan man finna information angående denna sjukdom, dess symptom och diverse behandlingar. Om dessa behandlingar dock inte fungerar, så bör Wim Hof-metoden prövas då den nu har blivit accepterad av både forskare, doktorer och universitet.

fusion