Mindfulness i vardagen

Mindfulness

Vad är mindfulness? Mindfulness handlar om att bli medveten om sig själv. Begreppet mindfulness har från början ett buddistiskt ursprung och buddisternas efterföljare utvecklade denna metod. De tänkte på att fokusera mer på sinnesnärvaro och...
Läs mer
fusion